ข้อมูลองค์กร

about-us

The Brill คอนโดมิเนียม

ถูกออกแบบภายใต้แนวความคิดของผู้มีประสบการณ์ด้านอสังหามากว่า 30 ปี ซึ่งผสมผสานกันระหว่าง รุ่นบุกเบิกและสถาปนิกรุ่นใหม่มากประการณ์ที่คำนึงถึงโครงสร้างแบบ หล่อเสา คาน ผนังอิฐ ฉาบปูน โดยเน้นความแข็งแรง ทนทาน และไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น สะท้อนสถาปัตยกรรมภายนอกแบบทันสมัย ในวิถี Modern ของคนรุ่นใหม่ ยังประกอบกับการการออกแบบภายในอย่างลงตัวโดยเน้นถึงความสะดวกสะบาย ในการใช้ชีวิต ของคนรุ่นใหม่ ที่คำนึงถึงทุกไลฟ์สไตล์ ให้ทุกพื้นที่คุ้มค่าทุกตารางเมตร ด้วย Concept พื้นที่มากกว่า…ความสุขก็มากกว่า